Denzina İlkeleri

Çağdaş
Özgürlükçü
Duyarlı
Farklılıklara Saygılı
Her Türlü Ayrımcılığa Karşı
Herkesin Kutsalına Saygılı
Paylaşımcı
Sorgulayıcı
Çevreci
Doğa Dostu
Pozitif Dilli
Güzel Türkçe Sevdalısı