Denzina İçerik Politikası

"Karşı görüş veya eleştiri" temelli değil, "görüş, fikir ya da bilgi" temelli olmalı
Son tahlilde, iyimserlik ve umut hakim olmalı
Kolay anlaşılır olmalı
Doğru, temiz ve güzel Türkçe kullanılmalı
Yabancı sözcük kullanımından kaçınmalı
Küçük düşürücü ve aşağılayıcı lakap ve yakıştırmalardan, küfür ve hakaret içeren ifadelerden kaçınmalı
Ötekileştirmeden kaçınmalı
Gerçeğe uygunluk temel olmalı